Prognoza wyników do Sejmików Wojewódzkich 2024

Poniżej prezentujemy prognozę wyników głosowania i podziału mandatów w sejmikach wojewódzkich.
Są to najbardziej "partyjne" z wyborów samorządowych - 80% głosów i 96% mandatów w 2018 roku zdobyły 4 główne partie. Pozostałe 20% głosów zdobyły przede wszystkim komitety lokalne, ale poza kilkoma województwami, były to głosy rozproszone i nie przełożyły się na mandaty.
W niniejszych obliczeniach przyjeliśmy następujące założenia:

  1. Wyniki z 2018 roku podajemy bez modyfikacji. Głosy na najpopularniejszy lokalny komitet umieściliśmy w pozycji INNE
  2. Podział na okręgi wyborcze do sejmików jest inny niż do sejmu, zebraliśmy więc wyniki z sejmu z 2023 na poziomie powiatów (a dla Warszawy dzielnic) i przypisaliśmy do odpowiednich okręgów do sejmiku
  3. Głosy z 2023 roku dla Lewicy i KO zsumowaliśmy, bo wydaje się, że (przynajmniej do sejmików) wystartują razem
  4. Głosy INNE z 2023 roku to głównie Konfederacja, Bezpartyjni Samorządowcy i Polska Jest Jedna
  5. Poza BS te komitety nie uczestniczyły w podziale mandatów do samorządu
  6. W prognozie 2024 przyjmujemy następujące założenia
  7. Dokonujemy prognozy podziału mandatów w każdym z okręgów zgodnie z algorytmem D'Hondta

Przyjęte założenia starają się wypośrodkować wyniki z wyborów samorządowych i parlamentarnych. Jakościowe czynniki, które to motywują: